Taarifa ya Soko la Mifugo (Ng'ombe) kwa Wiki inayoishia tarehe 31 Mei 2024.