Wasiliana Nasi
Ofisi za Dodoma
Bodi ya Nyama Tanzania
SLP 1344 Dodoma,
Area D, Mtaa wa Ndugai,
Barabara ya Magufuli
Simu/Nukushi
Simu: 255734295108