Taarifa ya Soko la Mifugo (ng'ombe) kwa Wiki inayoishia tarehe 17 Novemba 2023.