Ripoti ya Taarifa ya Soko la Mifugo (Ng'ombe) kwa Wiki kwa Wiki inayoisha tarehe 10 Machi 2023