Mwenendo wa bei ya mifugo katika mnada wa pugu kwa wiki inayoishia tarehe 10 machi, 2023
Imewekwa: 10 Mar, 2023
Mwenendo wa bei ya mifugo katika mnada wa pugu kwa wiki inayoishia tarehe 10 machi, 2023

Bei ya wastani ya mifugo katika mnada wa Pugu imepanda ikilinganishwa na bei ya wiki iliyopita. Ongezeko hilo la bei pamoja na mambo mengine limechangiwa na kuongezeka kwa mahitaji ya mifugo pamoja kuongezeka kwa ubora wa mifugo iliyopelekwa mnadani