MWENENDO WA BEI YA MIFUGO KATIKA MNADA WA PUGU KWA WIKI INAYOISHIA TAREHE 03 Machi, 2023
Imewekwa: 08 Mar, 2023
MWENENDO WA BEI YA MIFUGO KATIKA MNADA WA PUGU KWA WIKI INAYOISHIA TAREHE 03 Machi, 2023

Bei ya wastani ya mifugo katika mnada wa Pugu imeshuka ikilinganishwa na bei ya wiki iliyopita. Kuendelea kunyesha kwa mvua katika baadhi ya mikoa kumesaidia kuboresha hali ya malisho ya mifugo. Kutokana na hali hiyo, idadi ya mifugo inayopelekwa sokoni imeanza kuongezeka na hivyo kupelekea bei kupungua kidogo