Taarifa ya Soko la Mifugo Mbuzi na Kondoo (Shoat) kwa Wiki inayoishia tarehe 31 Mei 2024.