Taarifa ya soko la mifugo (Mbuzi na Kondoo) kwa wiki inayoishia Juni 21, 2024