Taarifa ya Soko la Mifugo (Mbuzi na Kondoo) kwa Wiki inayoishia tarehe 17 Novemba, 2023.