Taarifa ya Soko la Mifugo (Mbuzi na Kondoo) kwa Wiki inayoishia tarehe 12 Mei 2023