Ripoti ya Taarifa ya Soko la Mifugo (Shoat) kwa Wiki inayoishia tarehe 10 Machi, 2023.