Taarifa ya soko la mifugo (Mbuzi na Kondoo) kwa wiki inayoishia Juni 07, 2024