Ripoti ya Taarifa ya Soko la Mifugo kwa Wiki inayoishia tarehe 03 Marchi 2023