Taarifa ya Soko la Mifugo (Ng'ombe) kwa Wiki ya Wiki inayoisha tarehe 20 Januari 2022.